Stručná historie barev

Pigmenty, barviva a odstíny

Krátká historie a vývoj barev

Dokážete si představit svět bez barev? Dnes máme žlutou, pastelově žlutou, zářivě žlutou, žlutou okrovou – a tak by se dalo pokračovat donekonečna. Rozpoznávat barvy a dávat jim určitý smysl se stalo životním stylem, ale jak se začala paleta těchto krásných barev utvářet? Historický pohled na barvu nabízí větší kulturní perspektivu, definovanou spíše časem a místem než asociací.

Před více než 40 000 let použili umělci jedinečnou kombinaci křídy, půdy, živočišného tuku a spáleného uhlí k vytvoření nejstaršího známého zaznamenaného pigmentu. Tak vzniklo pět barev, které se staly základem umění pro nadcházející roky: černá, bílá, červená, žlutá a hnědá.

Průzkum, experimentování a vědecký i technologický pokrok vedly k objevení a vytvoření nových barev. Vývoj v historii umění podle barev je patrný od renesance po impresionismus a v každé éře byly objeveny nové pigmenty.

Navzdory tradičním veršům a písním spojeným s barvami duhy neexistují ve skutečnosti žádné čisté barvy, protože se všechny prolívají v jednom spojitém spektru. Až do roku 1704 platilo, že duha obsahuje pouze pět barev, dokud sir Isaac Newton nepřidal indigo a oranžovou barvu, protože byl fascinován číslem sedm a jeho vlastnostmi.

Historie říká, že barvy duhy se mohou lišit, a když se ponoříme do kulturního původu těchto barev, uvidíme významné rozdíly. Interpretace barev je důležitá a vyvinula se spíše rozvíjením každé než přirozeným vnímáním jednotlivé barvy.

Červená

Ve většině jazyků byla červená barva pojmenována hned po černé a bílé. Byla to první barva používaná v umění (okrová) a je velmi významná pro symboliku, protože souvisí s krví a evokuje sílu a mužnost. Rytiny čar, tvarů a trojúhelníků v červené okrové barvě z doby před 75 000 let jsou považovány za nejstarší formu jeskynního umění.

Růžová

Ačkoli se mnozí domnívají, že růžová je převážně ženskou barvou, jedná se o relativně nedávný trend. Během 19. a na počátku 20. století byl opak pravdou, růžová se používala pro chlapce a modrá pro dívky. Růžová byla považována za chlapeckou verzi mužské červené, zatímco modrá byla ženskou barvou kvůli asociaci s pláštěm Panny Marie (který byl v této barvě zobrazován od šestého století našeho letopočtu). Teprve v padesátých letech 20. století se růžová začala prodávat jako ženská barva.

Modrá

Ve starořečtině, čínštině, japonštině a hebrejštině neexistoval žádný název pro modrou a modrá byla považována za odstín zelené. Je tomu tak i dnes, kdy několik jazyků, včetně korejštiny, vietnamštiny a thajštiny, mezi modrou a zelenou zcela nerozlišuje.

Modrá barva nabyla celosvětové oblíbenosti díky svému uklidňujícímu účinku. Jako relaxační metody se často používají zvuky moří, jezer, řek a oblohy a obrazy zobrazující uzdravení mysli znázorňují hlavně jasně modré vlny nebo jasně modré nebe.

Žlutá

Státní květina Kansasu, slunečnice, inspirovala v roce 1867 sufražetky, které si pro své stužky vzdoru zvolily žlutou barvu. Další významná konotace pro výběr žluté stužky je spojena s nepřítomnými přáteli nebo milovanými v první světové válce. Nosily se v Americe jako symbol závazku k láskám, manželům a snoubencům bojujícím v zámoří.

Zelená

Zelená barva bývá typicky spojována se světem přírody, ale na druhou stranu získala i několik méně vyhledávaných konotací, jako je závist, žárlivost, nezkušenost, nemoc a jed. Posledně uvedená asociace pochází přímo z hrachově zeleného pigmentu zvaného Scheele’s Green, který byl vynalezen v roce 1775 pro použití v barvivech a lacích pro koberce, látky, tapety, společenské šaty a cukrovinky. Mimořádně smrtící účinky měl v tapetách, protože obsahoval vysoké dávky arsenu a jeho malé částice se uvolňovaly do vzduchu. Právě to vzbudilo podezření, že Británie nechala v roce 1821 otrávit Napoleona na Svaté Heleně, protože zelená tapeta v jeho pokoji obsahovala arsen.

Fialová

Hlavním faktorem skutečnosti, že se fialová barva stala dominantní barvou spojovanou s královským majestátem, byla jednoduše její vysoká cena. Je to hluboce zakořeněno v celé historii u mnoha význačných vůdců a ikon, kteří se halili do fialové, aby upevnili svůj status nebo bohatství. Její vliv na postavy jako Kleopatra, Nero a Julius Caesar nelze bagatelizovat. Byla natolik významná, až tradice nakonec velela, že fialovou barvu smí nosit pouze příslušníci královských rodin, což v nadcházejících letech vyústilo v používání barev k definování třídy a pohlaví. Dá se říct, že v dnešní společnosti si stále drží své místo v podporování určité hierarchie v některých zemích.

Colour swatches book. Rainbow sample colors catalogue.
Získejte zdarma knihu trendů

Nechte se inspirovat a objevujte v naší krásné knize trendů psychologii barev, ze které naše kolekce vychází.

Stáhnout
Naplánujte si schůzku

Promluvte si s odborníkem na kolekci Rockfon Color-all® a zjistěte, čeho byste mohli dosáhnout.


Domluvit si schůzku
Objednejte si vzorky barev

Podívejte se na aktuální barvy celé kolekce, abyste si mohli vybrat pro svůj příští projekt správnou barvu.


Objednat katalog barev