Kuinka värit vaikuttavat meidän mielialoihin, tuntemuksiin ja käytökseen?

Minkä väristen lasien läpi katselet maailmaa?

Värien ja ihmismielen välisen yhteyden ymmärtäminen

“"Ihmisten silmät ja aivot muuttavat valon väreiksi yhteistyössä keskenään. Silmien valovastaanottimet lähettävät aivoihin viestejä, joiden avulla saadaan aikaan tutut väriaistimukset." [1]

Väreillä voi olla merkittävä tehtävä tietojen esittämisessä, mielialojen aikaan saamisessa ja jopa ihmisten tekemiin valintoihin vaikutettaessa. Värimieltymykset vaikuttavat ostopäätöksiin, vaatteiden valitsemiseen ja asuntojen sisustamiseen.

Esineitä valitaan usein niiden värin tuottaman mielialan tai tunnelman perusteella. Esimerkiksi auton väri voidaan valita joko energiseksi, moderniksi, tyylikkääksi tai luotettavaksi. Väreillä voidaan vaikuttaa myös huoneissa vallitsevaan tunnelmaan. Esimerkiksi vaaleansiniseksi maalattu makuuhuone saattaa tuntua rauhalliselta.

Värien psykologisen vaikutuksen selville saaminen edellyttää perusteellisempaa tieteellistä tutkimusta, mutta asiantuntijoiden mukaan värit vaikuttavat ihmisten tuntemuksiin ja toimintaan. Kun värien lisäksi otetaan huomioon yksilölliset, kulttuurisidonnaiset ja tilannekohtaiset tekijät, voidaan saada selville, miten yksilöt reagoivat väreihin arjessa.

shutterstock_1406821808

Väripsykologiaa

Vuonna 1666 Sir Isaac Newton havaitsi, että kun valkoinen valonsäde kohdistetaan prismaan, se hajoaa kaikiksi näkyviksi väreiksi. Lisäksi hän päätteli, että jokaisella värillä on oma aallonpituutensa, joiden perusteella ei voi muodostaa muita värejä.

Tästä huolimatta muita värejä saadaan aikaan yhdistelemällä valoja. Kun punaiseen valoon sekoitetaan keltaista valoa, saadaan aikaan oranssi väri aivan samalla tavalla kuin sekoitettaessa eri värisiä maaleja keskenään. Kun tiettyjä värejä yhdistetään keskenään, ne kumoavat toisensa. Tällöin muodostuu valkoista valoa. Näin käy esimerkiksi sekoitettaessa magentaa ja vihreää väriä keskenään. [2] .

Väripsykologiasta on tullut tehokas markkinointiväline. Lisäksi sillä on suuri merkitys taiteessa ja muotoilussa, vaikka sitä on tutkittu vasta vähän aikaa.

Sen olemassa oloa ei voida todistaa tieteellisesti. Sen luotettavuus kyseenalaistetaan, koska se perustuu lähinnä yksilöiden muistoihin. Tutkijat ja asiantuntijat ovat kuitenkin havainnoineet värien psykologiaa sekä sen vaikutusta mielialoihin, tuntemuksiin ja käyttäytymiseen. [3].

Kulttuuri ja yksilöiden elämänkokemukset vaikuttavat värien näkemisen aiheuttamiin tunteisiin. Esimerkkinä tästä toimii musta väri. Monissa maissa se symboloi kuolemaa. Hautajaisia varten pukeudutaan mustaan, jotta voidaan ilmaista surua toisen ihmisen menettämisen vuoksi. Afrikassa musta kuitenkin symboloi miehekkyyttä ja kypsyyttä.

Vaikuttavatko värit sydämen sykkeeseen ja verenpaineeseen?

Soojin Leen ja Stephen Westlandin Leedsin yliopistossa tekemässä tutkimuksessa haluttiin perehtyä teoriaan, jonka mukaan värit vaikuttavat sydämen lyöntitiheyteen ja verenpaineeseen, vaikka aiemmin ei onnistuttu saamaan kokoon juurikaan todisteita tästä.

Ympäristön värien vaikutusta selvittävään tutkimukseen osallistui 42 koehenkilöä.

"Verenpaine ja sydämen syke mitattiin, kun he olivat altistuneet tietylle valolle 20 minuuttia. Tutkimuksessa havaittiin, että punainen valo nosti sydämen sykettä, mutta sinisellä ja vihreällä valolla ei ollut tällaista vaikutusta. Lisäksi huomattiin, että punainen valo nosti verenpainetta. Tilastollisesti merkittäviä havaintoja ei kuitenkaan tehty." (Professori S. Westland, Leedsin yliopisto)

shutterstock_94330240

Voivatko värit vaikuttaa lasten oppimiskykyyn?

Tohtori Yiting Duanin on tutkinut Zhejiangin tieteellis-teknisessä yliopistossa värien vaikutusta ihmisten toimintaan ja käyttäytymiseen erityisesti lasten oppimisympäristöissä. Runsaat kaksi viikkoa kestävään tutkimukseen osallistui ala-aste ikäisiä lapsia. Heidät tutkittiin testaamalla värimieltymyksiä ja tekemällä psykologisia kokeita kolmessa erilaisessa väriympäristössä.

Punaisessa ympäristössä lapset reagoivat logiikkaa mittaaviin kysymyksiin nopeammin ja vastasivat niihin useammin oikein. Sinisessä ja keltaisessa ympäristössä saatiin samanlaiset tulokset. Värien vaikutusta logiikkatestaukseen ei voitu selvittää tarkasti, mutta yksityiskohtaiset tulokset olivat kattavammat:

“The influence was not obvious in the logic test, but it could improve the accuracy in the detail test, which shows how yellow and blue stimulates children’s attention and accuracy.”

Dr Y. Duan

Väripsykologiaan perustuvaa hoitoa

Muinaisissa Egyptin ja Kiinan kulttuureissa harjoitettiin valoterapiaa. Siinä uskottiin, että tietyt värit voivat edesauttaa paranemista. Tätä vaihtoehtoista, kokonaisvaltaista hoitomuotoa käytetään edelleen. Se perustuu seuraaviin väriteorioihin:

Indigo: Uskotaan lievittävän iho-ongelmia

Oranssi: Nostaa energiatasoja, käytetään keuhkojen parantamiseen

Punainen: Tehostaa verenkiertoa, käytetään kehon ja mielen stimuloimiseen

Sininen: Lievittää kipuja, uskotaan parantavan sairauksia

Keltainen: Puhdistaa kehoa, uskotaan stimuloivan hermoja

Värit vaikuttavat elämäämme suuresti, mutta monet eivät huomaa niiden merkitystä. Värien laajamittainen vaikutus ulottuu syvemmälle kuin ehkä ymmärrämmekään.

Viitteet

  1. https://edu.rsc.org/resources/ultraviolet-visible-uv-vis-spectroscopy/11331.article/
  2. https://sites.psu.edu/siowfa15/2015/09/17/colors-and-the-human-mind/
  3. https://www.verywellmind.com/color-psychology-2795824
Hanki ilmainen trendikirja

Inspiroidu ja löydä kokoelman taustalla oleva väripsykologia kauniista trendikirjastamme.

Lataa
Sovi tapaaminen

Keskustele Rockfon Color-all® -asiantuntijan kanssa kokoelmasta ja mitä voisit sillä saavuttaa.


Varaa tapaaminen
Tilaa värinäytteet

Tilaa värinäytteet ja valitse oikea sävy seuraavaa projektiasi varten.


Tilaa värikartta